Transportni sistemi


Transport materijala upotrebom transportera je najjeftiniji i najbrži način transporta materijala sa mesta utovara na mesto prijema, što osigurava konstantan, neprekidan tok transportovanog materijala.

U PONUDI GRUPE LINTER SE NALAZE TRANSPORTERI:

Transporteri međusobno povezani u veći sistem omogućavaju transport skoro svakog materijala na izabranu razdaljinu i pod izabranim uglom.

U PONUDI GRUPE LINTER SE NALAZE TRANSPORTERI:

Dopunski u našoj ponudi proizvodimo ključne podsklopove za transportere, koji se koriste kao delovi za sastav kompletnog transportera ili kao rezervni delovi

Projektujemo i izrađujemo transporteri u skladu sa zahtevima klijenata. Svakom zadatku prilazimo na individualan način. Ispod možete naći kratku karakteristiku transportera standardnih parametara. U posebnim situacijama moguća je izrada transportera, kojih karakteristika premašuje dole navedene karakteristike:

Trakasti transporteri karakteristika standardnih izvedva:

Dužina transportera do 3000 m

Širina trake 400-1800 mm

Brzina trake 0-6m/s

Efikasnost 0-6000 t/h

Ugao trake

  • - do 16 stepeni za ravnu traku;
  • - do 45 stepei za prag
  • - do 90 stepeni do praga sa nastavcima.

Snaga instaliranog glavnog pogona do 4x500kW.

Radna temperatura od -30 do +40 st. C.

Trajnost konstrukcije do 50 000 h.

Vertikalni transporteri (kofasti) karakteristike standardne izvedbe.

Dužina transportera (visina) do 40 m.

Širina trake 200-800 mm

Brzina trake 0-2m/s

Efikasnost 0-250 t/h

Snaga instaliranog glavnog pogona do 45 kW.

Temperatura rada od -30 do +40 st. C.

Trajnost konstrukcije do 50 000 h.

Transporteri i grabuljasti čistači za standardne izvedbe

Dužina transportera do 150 m.

Širina korita transportera do 2400 mm

Brzina grabulje: 0-2m/s

Efikasnost 0-3000 t/h

Snaga instaliranog glavnog pogona do 2×55 kW.

Temperatura rada od -30 do +40 st. C.

Trajnost konstrukcije do 50 000 h.