Nivometri


Nivometar

Pokazatelji nivoa vode koriste se za merenje nivoa podzemne vode i temperature u pijezometrimskim I bunarskim konstruckijama. Ovi instrumenti se sastoje od kabla postavljenog na valjak u kome se nalazi signalni krug i baterije, tako da budu lako prenosivi. Spojnica postavljena na donjem kraju kabla, u kontaktu sa vodom, zatvara kružni tok koji aktivira zvučni i svetlosni signal.


Primena

  • - merenje nivoa u pijezometrima
  • - merenje nivoa u bunarima
  • - merenje nivoa u kanalima, jezerima i rezervoarima
  • - merenje nivoa klizišta, tunela, iskopa, brana

Karakteristike

  • - svetleće i zvučno upozorenje o nivou vode
  • - taster za test rada
  • - 9 Volt baterija
  • - nerđajući čelik od 12mm
  • - otporan kolut kabla

Dostupne dužine

50m - 100m - 150m - 200m - 250m. Dostupno sa okruglim ili ravnim kablom.