Kanalizacione cevi

Silenta 3A PP niskošumna kanalizacija

Silenta 3A PP niskošumna kanalizacija

Silenta PREMIUM bešumna kanalizacija

Silenta premium

Zvučno izolovani cevni sistemi

Odobrenja i sertifikati

Fraunhofer logo

GERMANY - FRAUNHOFER INSTITUT
( P-BA 186 / 09 P-BA187 / 09 )

German flag
Emi logo

HUNGARY
EMI ( A 740 / 2006 )

Hungary flag
Aprobata logo

POLAND
APROBATA ( RT2011-02-0064 )

Poland flag
IMS logo

SERBIA
IMS DSN ( 063 / 12 )

Serbia flag
Gost-R logo

RUSSIA
GOST-R ( 0303657 )
GOST-R HYGIENE ( 13.07.05 / 2737974 )

Russia flag
UKR SEPRO logo

UKRAINE
UKR SEPRO ( 10694 )

Ukraine flag
Yildiz logo

TURKEY
YILDIZ TEHNICAL UNIV. ( 23.02.06/210 )

Turkey flag
TSE logo

TURKEY
TURKISH STANDARD INSTITUTE (59/14.02.76)

Turkey flag

Silenta premium
zvučno izolovani cevni sistemi

Zbog sve većeg interesovanja na tražištu za sisteme za odvod otpadnih voda, posebno po pitanju odgovarajućeg dizajniranja sistema i njihovih hidrauličnih perfomansi, kompanija GEORG FISCHER je odlučila da proizvede izuzetno inovativnu liniju proizvoda.

Bureu Veritas
QA Technic
Silenta premium

SILENTA PREMIUM
ZVUČNO IZOLOVANI SISTEM CEVI

GEORG FISCHER PLASTIK SILENTA PREMIUM

Sistem zvučno izolovanih troslojnih kanalizacionih cevi napravljen od Silenta PP koji je specijalno formulisan i ojačan za odvodnjavanje bez pritiska u domaćinstvima u skladu sa sistemskim standardima DIN 4109, DIN 4102.

OPŠTE INFORMACIJE

 • - Prema podacima zvanično priznatog Instituta Fraunhofer u Nemačkoj, Silenta Premium postiže nivo intenziteta zvuka na vertikalnim instalacijama od 13 db pri protoku od 4 l/s.
 • - Silenta Premium ima gustinu 1,9 gr/cm³ u skladu sa DIN 53479.
 • - Silenta Premium je pogodan za transfer toplo/hladne vode kao i tečnosti sa kiselim karakteristikama. Otporan materijaln na organske i neorganske kiseline.
 • - Silenta Premium se može koristiti na nadzemnim i podzemnim sistemima za odvodnjavanje, čak i u oblastima sa visokim intenzitetom saobraćaja.
 • - U ponudi su Silenta Premium cevi prečnika od 58mm do 200mm sa i bez mufa i fitinzi sa dodatnom opremom koji odgovaraju ovim dimenzijama.
 • - Silenta Premium je globalno registrovan zaštićen proizvod kompanije GEORG FISCHER.

PREDNOSTI

 • - Pruža izuzetnu zvučnu izolaciju, stvara idealne uslove za zgrade i doprinosi povećanju vrednosti imovine i kvalitetu života.
 • - Umanjuje vibracije i nepoznate zvuke koje stvaraju vodovodne instalacije.
 • - Otporan na plamen, u skladu sa DIN 4102 standardom.
 • - Visoka otpornost na udar.
 • - Ne zahteva dodatnu opremu i izolacije kako bi postigao efekat zvučne izolovanosti.
 • - Koeficijent termalnog širenja je samo 0.04mm/m°K.
 • - Instalaciona i operativna temperatura se spušta i do -20°C.
 • - Pogodan za ph vrednost između 2 i 12.
 • - Zamena za liveno gvožđe.

PODRUČJE PRIMENE

Silenta Premium cevi se koriste gde god postoji potreba za odklanjanje šumova i buke u instalacijama i visokom otpornošću na udare. Tišina je veoma značajna u oblastima kao što su:

SISTEMI ZA ODVODNJAVANJE

DRENAŽNI SISTEMI

 • - Radni prostori (Poslovne zgrade, konferencijske sale itd.)
 • - Prostori u kojima se uči (Škole, fakulteti, biblioteke, centri za podučavanje itd.)
 • - Prostori za spavanje (Bolnice, kuće, rezidencije, stanovi, hoteli itd.)
 • - Komercijalne kuhinje (Restorani, industrijske kuhinje itd.)
 • - Podzemni sistemi za odvodnjavanje (Svi podzemni sistemi za odvodnjavanje od zgrade do glavnog cevovoda)

CENTRALIZOVANI SISTEMI ZA USISAVANJE

Samoodržive / zelene zgrade

SISTEMI IZDUVNIH GASOVA

Transport otpadnih gasova u industrijskim područjima

SISTEMI ZA TRANSFER HEMIKALIJA

Industrijska područja (kratkoročna ili dugoročna upotreba)

Warning sign

Silenta cevi i spojni elementi ne mogu se koristiti za:

Transfer otpadne vode koja sadrži benzin iii benzen i instalacije na temperaturama nizim od -20° C.

IZVRSNE KARAKTERISTIKE

Silenta Premium poseduje troslojni zidni sastav. Višeslojna struktura povećava samu tvrdoću cevi. Tehnički poželjne karakteristike su optimizovane na željeni način.

Silenta premium schema

SISTEM PROTIV SKUPLJANJA (ANTI-SHRINK)

"Anti-Shrink Sistem" je proizvodni proces SILENTA PREMIUM koji sprečava bilo koju vrstu deformacije u slučaju variranja okolne temperature ili toplote. Ukoliko se ovaj sistem ne primeni tokom procesa proizvodnje, može doći do deformisanja oblika spoja. SILENTA Anti-Shrink Sistem sprečava probleme kao što su promena oblika, prepreke koje ometaju protok, komplikovano sklapanje i curenje.

SILENTA PREMIUM TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SIROVINE

UNUTRAŠNJI SLOJ: PP KOPOLIMER

SREDNJI SLOJ: PP OJAČAN MINERALIMA

SPOLJAŠNJI SLOJ: PP KOPOLIMER

GUSTINA

ZATEZNA ČVRSTOĆA

BOJA

MODUL ELASTIČNOSTI

KOEFICIJENT TOPLOTNOG ŠIRENJA

PREČNICI

VRSTA SPAJANJA

OPSEG TEMPERATURE TEČNOSTI U CEVIMA

VEK TRAJANJA

1,9 gr/cm

13 N/mm

RAL 7032 (svetlo siva)

2400-3800 Mpa

0,04 mm/mK

58∅ 78∅ 90∅ 110∅ 135∅ 160∅ 200∅

Sa mufom i bez mufa

Min 0°C Max 97°C

50 godina

KARAKTERISTIKE ZVUČNE IZOLOVANOSTI

Volume

ZAŠTO ZVUČNA ZAŠTITA?

Cilj mera zvučne zaštite u zgradama је minimiziranje zvučne zagađenosti prostorija. Stanari tгеЬа da budu zaštićeni od ometajućih zvukova. Arhitekturne mere zvučne zaštite se mogu primeniti па zgradama ili delovima zgrada u kojima ljudi provode duže vremenske periode (kancelarije, stanovi). SILENTA sa lakoćom rešava pitanje ometajuce buke koju stvaraju izvori u okviru same zgrade direktno (strukturna buka) ili indirektno (npr. buka koja nastaje usled građevinskih sistema).

SILENTA REDUKCIJA ZVUKA

I vazduŠna i strukturna buka nastaju u kanalizacionim sistemima. Zid kanalizacione cevi viЬrira usled buke koju stvara protok. Vrsta i intenzitet viЬriranja cevi zavisi od različitih faktora, kao sto su, težina cevi, materijal od kog је cev izrađena i unutrašnja izolacija. ViЬracije cevi se emituju direktno iz cevi kao vazdušna buka, а zatim se па spojevima cevi sa zidom pretvaraju u strukturnu buku. Pri razvijanju zvučno izolovanog sistema za odovod otpadnih voda za upotrebu u domaćinstvima, moraju se uzeti u obzir оЬа načina širenja zvuka.

Pipeline

Izvori zvuka u zgradama su sledeći:

 • - Skupljanje / taloženje vode
 • - Menjanje pravca protoka vode
 • - Velika brzina kretanja vode
 • - Tačke ukrštanja
 • - Sužavanje formiranje kavitacije
 • - Puštanje vode u toaletu
 • - Pražnjenje
 • - Netačno planiranje
Presek kanalizacione cevi

obična kanalizaciona cev

Presek SILENTA kanalizacione cevi

SILENTA zvučno nepropusna cev (apsobruje zvučne talase)

Vazdušnim putem

Zvučni talasi koji se šire vazdušnim putem formiraju pritisak unutar okruženja i stvaraju viЬracije nа materijalima i površinama sa kojima dolaze u dodir. Visokomolekulska specijalna formula koja se koristi u središnjem sloju troslojne Silenta cevi apsorbuje ovu buku i sprečava njeno širenje van cevi.

Pipeline

Vazdušna buka

Vazdušna buka postoji ako se buka iz izvora zvuka prenosi do ljudi direktno, putem vazduha.

Strukturna buka

Kod strukturne buke, prenos zvuka se prvo vrši kroz čvrsto telo. Telo vibrira, а vibracija se u vidu vazdušne buke prenosi do ljudi.

Presek kanalizacione cevi

obična kanalizaciona cev

Presek SILENTA kanalizacione cevi

SILENTA zvučno nepropusna cev (apsobruje zvučne talase)

Kontaktom

U instalacijama otpadnih voda dolazi do viЬracija u cevovodima kao rezultat udara otpadnih voda о površinu cevi. Ove vibracije se kontaktom prenose nа zid gde su instalacije postavljene. Zvuk koji se formira kontaktom se značajno apsorbuje zahvaljujući specijalnoj SILENTA strukturi.

ZNAČAJNE AKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Zvučno izolovan sistem otpadnih voda SILENTA PREMIUM garantuje kvalitet, mir i udobnost življenja.

Merenja koja su sprovedena od strane zvaničnog priznatog Instituta za građevisnku fiziku Fraunhofer iz Štutgarta - Nemačka, SILENTA PREMIUM postiže nivo inteziteta zvuka od 13 dB pri protoku od 4 l/s.

0,5   l / s
4 db
1   l / s
7 db
2   l / s
7 db
4   l / s
13 db

ZAŠTITA OD POŽARA

Prilikom postavljanja SILENTA cevi, preporučuje se korišćenje nego kod proizvoda za zaštitu od požara па mestima gde cevi prolaze kroz zidove ili podove, kako Ьi se obezbedila dobra zaštita od požara. U slučaju požara, ovi proizvodi onemogućavaju širenje plamena između spratova i susednih vrata. Sklapanje је brzo i jednostavno i пе zahteva korišćenje Ьilo kakve dodatne opreme.

Barijera za vatru, dim i buku (Fire, smoke and Noise Barrier)

Silenta presek
 • 1 - Penasta traka za zaptivanje
 • 2 - Sloj otporan na vatru
 • 3 - Naglavak od nerđajućeg čelika
Silenta presek

Jednostavna i brza instalacija.

Ne zahteva održavanje i otporna је nа vlagu, kao i nа različite hemikalije koje se obično koriste.

Manžetna otporna na vatru

Silenta manzetna
Silenta manzetne

Ako se pravilno postave, sa оЬе strane zida, manžetne neće dozvoliti prelazak dima ili vatre između prostorija.

Može se koristiti sa cevima za otpadne vode prečnika do 200mm.

Traka otporna na vatru

Silenta traka
Silenta trake

Princip rada podrazumeva pokrivanje površine cevi, čime se formira zaštitni sloj koji cev štiti od toplote i plamena.

ŠIROKA PONUDA

Raznovrsna ponuda cevi i fitinga kompanije GEORG FISCHER omogućava izgradnju kompletne mreže za odvod otpadnih voda.

Cevi dužina od 150mm do 6m sa prečnicima od 58mm do 200mm koje karakteriše veliki izbor pratećih fitinga.

Posebne dimenzije cevi su iz razloga velike debjine zida cevi i potrebe za što boljim protokom vode; Specijlani spojevi i fitinzi SILENTA PREMIUM zvučno izolovanog sistema omogućuju spajanja i sa drugim sistemima i materijalima za odvod otpadnih voda.

Ponuda је upotpunjena dodatnom opremom za povezivanje sa drugim sistemima za odvod otpadnih voda koje proizvodi GEORG FISCHER i spojevima cevi sa anti-viЬracionom gumom koja umanjuje viЬracije koje se prenose kroz zidove u kojima se nalaze instalacije kada је sistem odvoda otpadnih voda pokrenut.

JEDNOSTAVNA I BRZA INSTALACIJA

Silenta instalacija

Koeficijent širenja po dužini:

- SILENTA PREMIUM 0,04 mm/m° K

POVEZIVANJE CEVI I FITINGA

 • 1. Očistiti krajeve na cevima i na spojevima koje treba povezati
 • 2. Naneti tanak sloj lubrikanata na krajeve cevi i spojeva. Nemojte koristiti mast ili Ьlagi sapun
 • 3. Ugurajte cev potpuno u spoj sve dok se ne zaustavi
 • 4. Obeležite olovkom, markerom kraj ugurane cevi u ovoj poziciji
 • 5. Cevi koje se postavljaju vertikalno: za svaki naredni sprat, povucite "push-fit" konekciju u spoju za 10mm
 • б. Cevi koje se postavljaju horizontalno:na svaka 4m postavljenih cevi, povucite "push-fit" konekciju između spojeva i tako mogu ostati u potpunosti u odgovarajućem položaju
 • 7. Kada su u pitanju spojevi kod fitinga nije potrebno podešavati dužinu "push fit", treba ugurati spoj do kraja.

Odličan sistem povezivanja SILENTA PREMIUM cevi i fitinga omogućava praktičnu i brzu instalaciju bez korišćenja električnih uredaja ili posebnih alata.

Zahvaljujući niskom koeficijentu toplotnog širenja "push-fit" spojevi mogu da prime različite dužine cevi bez posebnih mera predostrožnosti prilikom instalacije.

Silenta instalacija

SKRAĆIVANJE I OBARANJE IVICA CEVI

1. Presecite cev pod uglom od 90° od osovine sa sekačem cevi, finom testerom ili bilo kojim drugim alatom za sečenje.

2. Za spajanje cevi sa "push-fit" sistemom, oborite ivice krajeva cevi sa odgovarajućim alatom ро odgovarajućem uglu.

3. Očistite spoljašnju ivicu cevi nožem ili strugačem.

Silenta instalacija

REFERENCE I PROJEKTI

POSLOVNE I STAMBENE ZGRADE

Trump tower
West 65

HOTELI

Jabal Omar Hotel
Ibis Hotel

BOLNICE

Florance Nightingale
Medicana

TRGOVAČKI I POSLOVNI CENTRI

RKA
Dubai Mall
GEORG FISCHER logo
Silenta logo

SILENTA PREMIUM ZVUČNO IZOLOVAN SISTEM CEVI I FITINGA

Silenta Premium
Cev sa mufom
CEV SA MUFOM
Šifra Naziv proizvoda
4401005800121 SILENTA PREMIUM cev 58x150
4401005800221 SILENTA PREMIUM cev 58x250
4401005800321 SILENTA PREMIUM cev 58x500
4401005800421 SILENTA PREMIUM cev 58x1000
4401005800521 SILENTA PREMIUM cev 58x2000
4401005800621 SILENTA PREMIUM cev 58x3000
4401007801021 SILENTA PREMIUM cev 78x150
4401007801121 SILENTA PREMIUM cev 78x250
4401007801221 SILENTA PREMIUM cev 78x500
4401007801321 SILENTA PREMIUM cev 78x1000
4401007801421 SILENTA PREMIUM cev 78x2000
4401007801521 SILENTA PREMIUM cev 78x3000
4401011003021 SILENTA PREMIUM cev 110x150
4401011003121 SILENTA PREMIUM cev 110x250
4401011003221 SILENTA PREMIUM cev 110x500
4401011003321 SILENTA PREMIUM cev 110x1000
4401011003421 SILENTA PREMIUM cev 110x2000
4401011003521 SILENTA PREMIUM cev 110x3000
4401013504021 SILENTA PREMIUM cev 135x150
4401013504121 SILENTA PREMIUM cev 135x250
4401013504221 SILENTA PREMIUM cev 135x500
4401013504321 SILENTA PREMIUM cev 135x1000
4401013504421 SILENTA PREMIUM cev 135x2000
4401013504521 SILENTA PREMIUM cev 135x3000
4401016005021 SILENTA PREMIUM cev 160x150
4401016005121 SILENTA PREMIUM cev 160x250
4401016005221 SILENTA PREMIUM cev 160x500
4401016005321 SILENTA PREMIUM cev 160x1000
4401016005421 SILENTA PREMIUM cev 160x2000
4401016005521 SILENTA PREMIUM cev 160x3000
Cev bez mufa
CEV BEZ MUFA
Šifra Naziv proizvoda
4401005810621 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 58x3000
4401007811521 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 78x3000
4401011013521 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 110x3000
4401013514521 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 135x3000
4401016015521 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 160x3000
4401020016121 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 200x1000
4401020016221 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 200x2000
4401020016321 SILENTA PREMIUM cev bez mufa 200x3000
lUK 45
LUK 45°
Šifra Naziv proizvoda
4501105800121 SILENTA PREMIUM luk 58x45°
4501107800321 SILENTA PREMIUM luk 78x45°
4501111000721 SILENTA PREMIUM luk 110x45°
4501113501021 SILENTA PREMIUM luk 135x45°
4501116001221 SILENTA PREMIUM luk 160x45°
4501120001421 SILENTA PREMIUM luk 200x45°
Luk 87
LUK 87°
Šifra Naziv proizvoda
4501105800221 SILENTA PREMIUM luk 58x87°
4501107800421 SILENTA PREMIUM luk 78x87°
4501111000921 SILENTA PREMIUM luk 110x87°
4501113501121 SILENTA PREMIUM luk 135x87°
4501116001321 SILENTA PREMIUM luk 160x87°
4501120001521 SILENTA PREMIUM luk 200x87°
Račva 45
RAČVA 45°
Šifra Naziv proizvoda
4501205800121 SILENTA PREMIUM račva 45° 58x58
4501207800221 SILENTA PREMIUM račva 45° 78x58
4501207800321 SILENTA PREMIUM račva 45° 78x78
4501211000421 SILENTA PREMIUM račva 45° 110x58
4501211000521 SILENTA PREMIUM račva 45° 110x78
4501211000621 SILENTA PREMIUM račva 45° 110x110
4501213500721 SILENTA PREMIUM račva 45° 135x78
4501213500821 SILENTA PREMIUM račva 45° 135x110
4501213500921 SILENTA PREMIUM račva 45° 135x135
4501216001021 SILENTA PREMIUM račva 45° 160x110
4501216001121 SILENTA PREMIUM račva 45° 160x135
4501216001221 SILENTA PREMIUM račva 45° 160x160
4501220001421 SILENTA PREMIUM račva 45° 200x110
4501220001521 SILENTA PREMIUM račva 45° 200x135
4501220001621 SILENTA PREMIUM račva 45° 200x160
4501220001721 SILENTA PREMIUM račva 45° 200x200
Račva 87
RAČVA 87°
Šifra Naziv proizvoda
4501205806021 SILENTA PREMIUM račva 87° 58x58
4501207806121 SILENTA PREMIUM račva 87° 78x58
4501207806221 SILENTA PREMIUM račva 87° 78x78
4501211006321 SILENTA PREMIUM račva 87° 110x58
4501211006421 SILENTA PREMIUM račva 87° 110x78
4501211006521 SILENTA PREMIUM račva 87° 110x110
4501213506621 SILENTA PREMIUM račva 87° 135x110
4501213506721 SILENTA PREMIUM račva 87° 135x135
4501216006821 SILENTA PREMIUM račva 87° 160x110
4501216006921 SILENTA PREMIUM račva 87° 160x160
Dupla račva
DUPLA RAČVA
Šifra Naziv proizvoda
4501211004121 SILENTA PREMIUM dupla račva 45° 110x110
4501211007021 SILENTA PREMIUM dupla račva 87° 110x110
4501213504221 SILENTA PREMIUM dupla račva 45° 135x110
4501216004321 SILENTA PREMIUM dupla račva 45° 160x110
4501216544321 SILENTA PREMIUM dupla račva 45° 160x160
Paralelna račva
PARALELNA RAČVA
Šifra Naziv proizvoda
4501211010122 SILENTA PREMIUM paralelna račva 110x110
Podna račva
PODNA RAČVA
Šifra Naziv proizvoda
4501911030322 SILENTA podna račva 110x78x58
Revizija
REVIZIJA
Šifra Naziv proizvoda
4501305800422 SILENTA PREMIUM revizija 58mm
4501307800522 SILENTA PREMIUM revizija 78mm
4501311000121 SILENTA PREMIUM revizija 110mm
4501313500221 SILENTA PREMIUM revizija 135mm
4501316000321 SILENTA PREMIUM revizija 160mm
Redukcija
REDUKCIJA
Šifra Naziv proizvoda
4501405800121 SILENTA PREMIUM redukcija PVC, PP 58x50
4501407800221 SILENTA PREMIUM redukcija 78x58
4501407800321 SILENTA PREMIUM redukcija PVC, PP 78x75
4501411000421 SILENTA PREMIUM redukcija 110x58
4501411000521 SILENTA PREMIUM redukcija 110x78
4501413500621 SILENTA PREMIUM redukcija 135x110
4501413500721 SILENTA PREMIUM redukcija PVC, PP 135x125
4501416000821 SILENTA PREMIUM redukcija 160x110
4501416000921 SILENTA PREMIUM redukcija 160x135
4501420001121 SILENTA PREMIUM redukcija 200x160
Spojnica
SPOJNICA
Šifra Naziv proizvoda
4501505803021 SILENTA PREMIUM spojnica 58mm
4501507803121 SILENTA PREMIUM spojnica 78mm
4501511003221 SILENTA PREMIUM spojnica 110mm
4501513503321 SILENTA PREMIUM spojnica 135mm
4501516004522 SILENTA PREMIUM spojnica 160mm
4501520003521 SILENTA PREMIUM spojnica 200mm
Klizna spojnica
KLIZNA SPOJNICA
Šifra Naziv proizvoda
4501505804021 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 58mm
4501507804121 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 78mm
4501511004221 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 110mm
4501513504521 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 135mm
4501516004321 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 160mm
4501520004421 SILENTA PREMIUM klizna spojnica 200mm
S Sifon
S SIFON
Šifra Naziv proizvoda
4501611000121 SILENTA PREMIUM S sifon 110x45°
4501611000221 SILENTA PREMIUM S sifon 110x87°
Poklopac
POKLOPAC
Šifra Naziv proizvoda
4501905800121 SILENTA PREMIUM poklopac 58mm
4501907800221 SILENTA PREMIUM poklopac 78mm
4501911000321 SILENTA PREMIUM poklopac 110mm
4501913500421 SILENTA PREMIUM poklopac 135mm
4501916000521 SILENTA PREMIUM poklopac 160mm
PP oprema
PP OPREMA
Šifra Naziv proizvoda
4100002181300 Vatrootporni malter
4102154075077 Protivpožarne manžetne za plastične cevi 75-77mm
4102154099101 Protivpožarne manžetne za plastične cevi 99-101mm
4102154108110 Protivpožarne manžetne za plastične cevi 108-110mm