Pumpe za izvlačenje vode iz jama


Parametri ZPG pumpe u zavisnosti od konfiguracije
table
table