Vodovodne cevi

PPR cevi i fiinzi

PPR cevi i fiinzi

PP-RCT cevni sistemi

OPŠTE INFORMACIJE

Zašto PP-RCT?

PP-RCT je sirovina nove generacije koja je razvijena za polipropilen u posebnom procesu ,,β-nukleacije”.

Zahvaljujući ovom poboljšanju, GF PP-RCT cevi ojačane vlaknima mogu izdržati veće radne pritiske na povišenim temperaturama.

GF Aquasystem PP-RCT višeslojne kompozitne cevi imaju opseg od d20 do d160 mm sa standardnim dimenzijama SDR7, 4 i SDR9.

GF Aquasystem PP-RCT višeslojne kompozitne cevi su u potpunosti kompatibilne sa standardnim fitinzima i cevnim priborom. Čak su i parametri zavarivanja identični!

GF PP-RCT

PREDNOSTI PROIZVODA

  • - Veća otpornost na pritisak
  • - Više radne temperature
  • - Smanjena debljina zida u odnosu na PP-R
  • - Bolja otpornost na udare
  • - Poboljšana dugotrajna izdržljivost
  • - Bolji protok
GF PP-RCT
GF PP-RCT

Poređenje dozvoljenih radnih pritisaka iste klase PP-R i PP-RCT u barima (uključujući faktor sigurnosti od 1.5)

Veći protok

Za iste spoljašnje prečnike, smanjena debljina podrazumeva veći unutrašnji prečnik koji uzrokuje veći protok.

Veća stabilnost na višim temperaturama

PP-RCT struktura omogućava veći pritisak na višim radnim temperaturama.

Manja težina

Smanjena debljina zida sa PP-RCT dovodi do lakšeg sistema.